Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động của Game Show Vua bán hàng

 1. Quyền lợi nhà tài trợ cho Game Show Vua Bán Hàng

  Quyền lợi nhà tài trợ cho Game Show Vua Bán Hàng

  Quyền lợi nhà tài trợ Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng khi tham gia tài trợ cho Game Show Vua Bán Hàng
 2. Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Hưởng ứng chương trình Khởi Nghiệp Quốc Gia, và được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Game Show Vua Bán Hàng là chương trình nhằm tôn vinh các sinh viên, các nhóm sinh viên có đam mê, khát vọng kinh doanh và khởi nghiệp.
 3. Giới thiệu Game Show Vua Bán Hàng

  Giới thiệu Game Show Vua Bán Hàng

  Hưởng ứng chương trình Khởi Nghiệp Quốc Gia, và được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Game show Vua Bán Hàng
 •  

  bo cong thuongdien dan doanh nghieptong cuc do luong chat luongnguoi tieu dungvcavccivien dinh duongvfavinastas