• Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Hưởng ứng chương trình Khởi Nghiệp Quốc Gia, và được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Game Show Vua Bán Hàng là chương trình nhằm tôn vinh các sinh viên, các nhóm sinh viên có đam mê, khát vọng kinh doanh và khởi nghiệp.

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Nội dung thể lệ Game Show Vua Bán Hàng

  Bizlink Media tổ chức chuyên nghiệp và thành công

  Ngày đăng: 30-12-2016 556 lượt xem
 •  

  bo cong thuongdien dan doanh nghieptong cuc do luong chat luongnguoi tieu dungvcavccivien dinh duongvfavinastas